Convocat el proper Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc

Tindrà lloc el dimarts 13 de maig a les 18.30 h a la Sala d’Actes de la seu del Districte (Creu Coberta 104)

El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president/a del Consell, quinze consellers/eres, el regidor/a de Districte i els regidors/ores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques.

L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida el 6 de maig serà el següent:

A )       Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 4 de març de 2014.

B ) Part informativa :

  1. Despatx d’ ofici
  1. Mesures de govern

2.1. Impuls als programes d’ocupació i formació de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell.

  1. Informe del Regidor

C ) Part decisòria

C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern

  1. APROVAR la proposta de candidats a la Medalla d’Honor de 2014, individual i col·lectiva.
  1. APROVAR, d’acord amb l’article 47 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte, la creació i les normes de funcionament intern del Consell del Parc de Montjuïc, del Districte de Sants-Montjuïc.

D) Part d’impuls i control:

D) 1. Proposicions/declaracions de grup

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC :

Instar al Govern de la ciutat a liderar el compliment de la “Moció sobre infraestructures metropolitanes”, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i, aprovada en sessió parlamentaria el passat 25 d’abril, per la qual el govern de la Generalitat es compromet a donar compliment a una demanda històrica dels veïns i les veïnes dels barris de la Marina per a què el metro arribi definitivament, l’any 2016.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PPC :

Que el Govern del Districte destini els diners necessaris per realitzar una remodelació integral de les voreres i paviment en mal estat dels carrers Melcior de Palau, Robrenyo, Guitard i Comtes de Bell.lloc.

Que es finalitzi completament el camí escolar d’aquesta zona que dóna servei a dos escoles i una escola bressol.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ICV-EU i A :

  1. El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc acorda instar al Govern Municipal que urgentment s’apliqui el criteri consensuat a Catalunya, es a dir l’índex IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya), com a valor per accedir a més ciutadans a totes les avantatges que té la Targeta Rosa a la ciutat de Barcelona.
  2. Que el Consell Municipal del Districte insti al Govern Municipal de la Ciutat a reclamar al Govern de la Generalitat l’actualització de la quantia de l’IRSC amb l’IPC del període 2010-2013.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal UpB :

Que el govern del Districte prepari conjuntament amb els cossos de seguretat del Districte, una actuació preventiva de seguretat contra els furts en establiments, pisos i locals del barri de la Bordeta i els seus entorns, tenint en compte l’augment d’aquests en les últimes setmanes i l’arribada del període estiuenc.

D) 2. Precs

-Es planteja pel Grup Municipal PSC

Que es destini una part del superàvit obtingut de l’exercici 2013 a reforçar les polítiques actives d’ocupació als barris del Poble Sec i de la Marina.

-Es planteja pel Grup Municipal PPC

Que l’equip de govern del Districte traslladi al Govern de la ciutat la petició d’instar a l’empresa Regesa a realitzar les millores adients de prevenció per dotar de més seguretat a aquesta promoció d’habitatge públic del carrer Mare de Déu de Port, 181-183.

Que doni solució al fet de que continua havent habitatges buits a aquesta promoció facilitant l’accés a persones que ho necessiten.

Que el Districte no baixi la guàrdia amb la prevenció de la seguretat al voltant d’aquesta zona del barri.

-Es planteja pel Grup Municipal PPC

Que es resolgui el tema de la titularitat de la plaça Súria abans de la finalització de l’actual mandat municipal.

Que es facin les millores que necessita la plaça i els carrers del voltant sense tenir que esperar a resoldre el tema de la titularitat.

Que s’incrementi el seu manteniment i es doni nom a la plaça posant la corresponent placa i que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar una zona de jocs infantils.

Que s’incrementi la presència dels Mossos d’Esquadra al voltant de les vies del tren i del col·legi Cavall Bernat.

-Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA

Que es creï un grup de treball dins del Consell de l’Esport, qualitat de Vida i Igualtat del Districte, per analitzar i valorar el resultat de la gestió dels camps de futbol del Districte i revisar les condicions específiques dels plecs de condicions per la gestió de cada equipament, que puguin fer possible una gestió cívica de cadascun d’ells.

-Es planteja pel Grup Municipal ICV-EUiA

Que el Govern del Districte informi de les gestions realitzades per donar compliment al prec esmentat (presentat a la Comissió de Seguretat i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de març de 2014) i a la proposta de convocar una taula de Mobilitat de la Marina.

-Es planteja pel Grup Municipal UpB

Que el govern del Districte tingui en compte aquets fets (renom del club, augment nombre de jugadors/es, remodelació de les pistes) i faci tot el possible per trobar la manera d’augmentar el nombre de pistes de les que disposa el Club Petanca Sants al parc de l’Espanya Industrial, per poder absorbir el creixement i la demanda de l’entitat.

D) 3.  Preguntes

Es planteja pel Grup Municipal de PSC

Quina incidència tindrà pels veïns i veïnes dels barris de la Marina el temps de viatge per arribar fins a Pl. Catalunya, un cop substituïda l’actual línia 9, el nou recorregut de la línia H14?

Es planteja pel Grup Municipal d’UpB

Quan pensa iniciar les accions pertinents perquè el Centre Cívic d’Albareda tingui un gestor sorgit de les entitats del Poble Sec, tal i com es va comprometre l’equip de govern?

D) 4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i de precs acceptats

-Es planteja pel Grup Municipal de PSC

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovada per unanimitat, en sessió del consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 14 de maig de 2013, amb el contingut següent:

 “Instar el govern del Districte a la creació d’una taula de diàleg al Poble-sec, amb veïns, veïnes, entitats i grups polítics municipals, per tal d’identificar les problemàtiques relacionades amb els usos residencials i turístics del barri, i a partir d’aquí estudiar i proposar un pla especial d’actuacions al respecte, en tots i cadascun dels àmbits detallats”

E). Declaracions institucionals

  1. Declaració institucional respecte la nova llei d’educació LOMCE

____________________________________________

Fotografia: Districte de Sants-Montjuïc

FES UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.