No es pot rebre informació. El temps actual a La Marina 0°C, No es pot rebre informació.

Etiqueta "consentiment informat"

Torna a la portada

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat (CI) s’ha d’entendre com l’acceptació per part d’un malalt competent (conscient i en plenes facultats) d’un procediment diagnòstic o terapèutic després de tenir la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió clínica. Els requisits bàsics són

Llegeix més