El Port de Barcelona presenta un pla pioner de Millora de la Qualitat de l’Aire

El Port de Barcelona ha presentat el seu Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, albion gold un pla pioner que té com a objectiu reduir de manera efectiva les emissions contaminants de l’activitat portuària. El Pla té com a accions més representatives la promoció del gas natural liquat com a combustible alternatiu de mobilitat per a vaixells i per a camions de transport de mercaderies, una ambiciosa política de bonificacions per als vaixells més nets i la renovació de la flota interna del Port amb vehicles elèctrics.

Segons les modelitzacions realitzades per Barcelona Regional, l’activitat portuària és responsable del 7,6% de la concentració mitjana anual de NOx a la ciutat de Barcelona i de l’1,5% pel que fa a les partícules en suspensió, dividit entre els diferents segments d’activitat de la instal·lació. cheap albion silver Així, els portacontenidors són responsables de l’1,7% de la concentració mitjana anual de NOx de la capital catalana, cheap albion gold la resta de vaixells de càrrega representen el 2%, els ferris l’1,4% i els creuers l’1,2%. En el cas de les partícules en suspensió, buy albion gold la contribució de l’activitat portuària a la concentració total de la ciutat (estimada en un 1,5%), es divideix en el 0,38% dels portacontenidors, el 0,48% d’altres vaixells de càrrega, el 0,23% dels creuers i el 0,28% dels ferris, entre d’altres.

port-barcelona-aeries-145

Un port capdavanter en matèria ambiental

Des de l’any 1996 el Port de Barcelona ha estat pioner en l’impuls d’actuacions per reduir l’impacte ambiental de l’activitat que es desenvolupa a la instal·lació, com ara la potenciació del ferrocarril i el short sea shipping (SSS), el control ambiental de totes les obres promogudes pel Port, la creació d’una xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire de l’entorn portuari (la primera i més completa de tot el sistema portuari espanyol), buy albion silver la regulació de la manipulació dels sòlids a granel i el seguiment de les emissions a l’atmosfera de les diferents concessions.

El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona s’emmarca en dos plans d’abast superior elaborats per la Generalitat (Pla de millora de la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana 2015-2020) i per l’Ajuntament de Barcelona (Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018). El document planteja un ampli ventall d’àmbits d’actuació: reducció de les emissions de vaixells, buy albion gold de trànsit, de maquinària de terminal, d’obres portuàries i de sòlids a granel; potenciació del mode ferroviari i el short sea shipping; nous accessos, mobilitat sostenible i xarxa de la qualitat de l’aire.

GNL com a combustible de mobilitat

La promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, maquinària de terminal i camions és una de les accions més destacades del pla, ja que el GNL redueix un 80% les emissions de NOx i suprimeix les emissions de partícules sòlides en suspensió i d’òxids de sofre. A més, cheap albion gold les noves legislacions sobre emissions de gasos contaminants són cada cop més restrictives i la indústria marítima està apostant pel GNL com a combustible de propulsió d’un nombre creixent de vaixells que entraran en servei en els propers anys.

Bonificar els vaixells més nets

La política de bonificacions ambientals sobre la taxa al vaixell és un dels aspectes més innovadors del pla. El problema és que actualment la llei només permet bonificar per raons mediambientals un màxim del 5% sobre la taxa al vaixell, un marge molt reduït per construir una estratègia ambiental ambiciosa.

El Port de Barcelona sol·licitarà al Ministeri de Foment la modificació de la Llei de Ports per poder implantar bonificacions ambientals de fins a un 40% de la taxa al vaixell, com ja fan ports del nord d’Europa (Rotterdam, Hamburg i Anvers). Amb la nova normativa, albion silver el Port de Barcelona pretén atraure de manera més efectiva els ferris,

FES UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.