L’ordre del dia del Consell Plenari del Districte previst pel 2 de desembre

Dimecres 2 de desembre, a les 7 de la tarda, es celebrarà a la Sala d’Actes de la seu del Districte, carrer Creu Coberta, número 104, la sessió ordinària del ple del Consell del Districte

L’ordre del dia de la sessió, aprovat per la Junta de Portaveus reunida 25 de novembre de 2015 serà el següent:

Prèvia :

Presa de possessió del càrrec de Vice-President del Consell del Districte

A ) Aprovació de l’acta de les anteriors sessions extraordinària i ordinària de 8 d’octubre de 2015.

B ) Part informativa :

  1. Despatx d’ ofici
  2. Informe del Regidor.

C ) Part decisòria.

C.1 Propostes d’ acord de la Comissió de Govern

  1.  INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de fixació de preus públics per a la utilització dels equipaments cívics, casals de gent gran i d’infància del districte per a 2016 i sotmetre-la a la Comissió de Govern de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.

D) Part d’impuls i control:

D) 1. Proposicions/declaracions de grup

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CiU :

Incloure en el proper Pla d’Actuació del Districte (PAD) i en el Pla d’inversions Municipal (PIM) la compra de sòl al barri de Font de la Guatlla per part del Districte de Sants-Montjuïc, edificat o no, per a fer equipament i -en cas que no hi hagi sòl disponible per a equipament, plantejar un canvi d’ús urbanístic per a fer-ho possible en el present mandat.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal ERC:

Que s’inclogui, dins del Pla de Mobilitat que està previst al Districte, l’ampliació de la línia 115 del bus de barri per tal que arribi al barri de La Font de la Guatlla, i millorar la connectivitat del barri amb la resta de la xarxa de transport públic del Districte

Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PSC:

Instar al govern del Districte que exigeixi a la Generalitat i a TMB la posada en funcionament de les tres estacions que hi ha fetes al passeig de la Zona Franca el més aviat possible i que, mentrestant, de forma provisional, es reforci la xarxa d’autobusos, el 13, el 37 i el 113, i que es faci un estudi amb celeritat sobre la possibilitat de posar un autobús llançadora que contempli només parades al passeig de de la Zona Franca i vagi directa a plaça Espanya per enllaçar amb el metro

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal C’s:

Que el Districte elevi al Govern Municipal la petició de que s’iniciïn l’abans possible les negociacions amb la Generalitat de Catalunya a la finalitat de comprar el que queda del camp de futbol de La Magòria mitjançant una operació de dació en pagament, amortitzant part del deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament, i convertir-lo en camp municipal i així poder realitzar les obres necessàries per a la seva reobertura.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal CUP:

Instar al govern del Districte a dur a terme les accions necessàries per tal de fer efectiu : – la desafecció del Pla General Metropolità que afecta a l’edifici de l’antiga Cooperativa Model del Segle XX situat al carrer Violant d’Hongria 151-155 – que s’hi destini un espai tancat en el qual la Federació d’Associacions i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants hi tingui oficina i un arxiu documental – que les Comissions de carrers hi disposin d’un espai d’emmagatzematge que es pugui destinar aquest espai a activitats de promoció de la cultura catalana organitzades per la Federació d’Associacions i Comissions de carrers de la Festa Major de Sants – que es destini la resta de l’edifici als usos que determini el veïnat a través del Consell de Barri de Sants i la seva Comissió de Seguiment – que es dugui a terme la conservació i la restauració de l’edifici juntament amb els elements originals de façana : balcons correguts, recuperació d’obertures no practicables, restauració de l’embigat ceràmic, baranes i enreixat de finestra de la planta baixa i sanejament del revestiment.

-Proposició/declaració de grup del Grup Municipal PP:

Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar a l’Institut Català de la Salut la necessitat de reposar el metge i l’infermer que ha tret al C.A.P. Carles Ribas, així com recuperar el servei d’urgències a aquest centre d’atenció primària, i Que no es treguin més especialitats del C.A.P. Manso, que es puguin recuperar algunes de les ja concertades i que s’assigni metge de capçalera els divendres per la tarda a l’esmentat centre D)

2. Precs

-Es planteja pel Grup Municipal CiU :

Demanem que en aquest procés de mediació i cerca de solucions l’Il·lustríssim Sr. Jaume Asens, com a regidor del Districte de Sants-Montjuïc, es faci a un costat com a part activa de les reunions que hi hagi al respecte i delegui la seva responsabilitat a un altre regidor del seu equip de govern.

-Es planteja pel Grup Municipal ERC:

Que s’executin les obres necessàries al camp de la Satalia per evitar la caiguda del mur exterior, condicionant les graderies pendents i canviant la gespa artificial del camp gran

-Es planteja pel Grup Municipal PSC:

Demanem al Districte que adeqüi les vestuaris del camp de futbol de la Bàscula, ampliant-los i fent-ne de nous per tal de donar resposta a les necessitats existents i que els nens i nenes i els nois i noies puguin realitzar la seva higiene personal amb bones condicions.

-Es planteja pel Grup Municipal C’s:

Que el govern del Districte rectifiqui aquesta infracció i, de conformitat amb allò establert a l’article 9 de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, restableixi la legalitat i col·loqui la bandera d’Espanya al costat de la senyera i la bandera de Barcelona a la Sala de Plens del Districte.

-Es planteja pel Grup Municipal CUP:

Preguem que el govern del Districte faciliti a entitats i població afectada informació actualitzada sobre l’externalització d’aquestes especialitats del C.A.P Manso i la seva derivació a l’Hospital del Sagrat Cor (atenció sanitària), abordant aquest punt en el proper Consell de Salut i posant en marxa una Comissió de Seguiment específica per tal de resoldre aquesta situació.

-Es planteja pel Grup Municipal PP:

Que l’equip de govern del Districte de Sants-Montjuïc traslladi a l’ajuntament la necessitat de simplificar els procediments administratius i coordinar-se millor amb les Administracions i/o organismes de les quals depenen aquestes promocions d’habitatge públic per tal de facilitar l’accés a més persones i famílies a aquests habitatges buits

D) 3. Preguntes

-Es planteja pel Grup Municipal CiU:

Quins han estat els motius per deixar fora del concurs (Pla Buits) el solar del carrer Concòrdia nº 69 del Poble-sec? -Es planteja pel Grup Municipal ERC: Preveu el govern del Districte aturar algun projecte més, dels que s’han aprovat i pressupostat, com ha fet amb el “Projecte de remodelació dels extrems de l’avinguda del Paral·lel ?

-Es planteja pel Grup Municipal PSC:

Quan posarà l’equip de govern en funcionament la taula de seguretat del Districte i la seva descentralització per barris ?

-Es planteja pel Grup Municipal C’s:

Si el govern del Districte ha pres en consideració la viabilitat de la rehabilitació de la Masia de Can Cervera, comunicant els terminis i treballs previstos, a més del possible finançament assignat per aconseguir reutilitzar-la com una futura ludoteca tal i com demanden les veïns ?

-Es planteja pel Grup Municipal CUP:

Quines mesures té previst de prendre el govern del Districte per garantir a les veïnes i els veïns el dret a l’accés en les condicions adequades a la sanitat pública, amb una especial atenció pels barris de la Marina, que són els més desatesos?

-Es planteja pel Grup Municipal PPC:

Que està fent l’equip de govern del Districte envers Can Vies, pensa fer quelcom per evitar que les festes teatrals, continuïn cada setmana i que es continuïn fent obres sense llicència, i, per últim, quan convocarà la Comissió de Seguiment de la urbanització de cobertura de Can Vies ?

E). Seguiment de proposicions/declaracions de grup

– Es planteja pel Grup Municipal PPC

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc, de 8 d’octubre de 2015, amb el contingut següent : “ Que el Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a licitar el més aviat possible l’adaptació complerta de la parada de Metro de plaça de Sants (L-1 i 5) amb els corresponents ascensors tant a la sortida de la L-5 (plaça de Sants) i a la sortida de la L-1 (carrer de Sants) així com de l’intercanviador que uneix aquestes dos línies ”

F). Declaracions institucionals.

  1. Declaració institucional del Districte de Sants-Montjuïc com a Vila Groga
  2. Declaració institucional del Districte de Sants-Montjuïc sobre el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional

FES UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.