Micronutrients: les vitamines

MARC GISPERT GIRON |Fisioterapeuta i estudiant de nutrició

Consisteixen el segon grup de micronutrients bàsics per a que es donguin en el nostre cos els processos de transformació d’energia, formació d’estructures i mecanismes de defensa, entre altres, que asseguren l’òptim estat físic i mental. Son compostos orgànics complexes que han d’estar presents en petites quantitats dia rere dia en l’alimentació degut a les quatre grans accions que realitzen:

1-Participen en els processos metabòlics que donen lloc a la creació d’energia.

2- Formen part d’enzims necessaris per accelerar els processos d’obtenció d’energia.

3- Participen en la síntesis d’hormones, actuant com a senyals encarregades de desencadenar les reaccions necessàries de qualsevol procés intern.

4- Actuen com a antioxidants prevenint el dany que causen els radicals lliures sobre la nostra membrana cel-lular.

L’organisme humà necessita un aport adequat d’un total de 13 vitamines: Diferenciant les liposolubles, o que es  dissolen en greixos d’origen animal principalment, com: la llet, ous, olis de peix, margarines i mantegues i productes làctics en general com el formatge . Aquestes son: A, E, D I K.

Les 9 restants o  hidrosolubles, es dissolen amb aigua i s’han d’aportar diàriament en l’alimentació, perquè el cos no en te magatzem com les liposolubles, a partir de: vegetals de fulla verda, fruites cítriques, cereals, llevadures , productes integrals, llegums, fruits secs i carns de aus i peix.  Aquestes son: B1, B2,B3, B6, àcid fòlic i C.