Passejada: Record de dones del barri Eduard Aunós

ORIOL GRANADOS |

Al llarg d’aquest curs 2012-2013, el Centre d’Estudis de Montjuïc (CEM) ha realitzat un bon nombre d’activitats, principalment passejades per Montjuïc i els barris del seu entorn.Com ja és habitual, el CEM ha cercat la col.laboració d’altres entitats a fi d’enriquir les passejades amb la participacióde veïns i d’altres persones que, mitjançant el seu coneixement, les seves pròpies vivències o documentació personal, podien aportar i han aportat, noves informacions i dades per conèixer i explicar així amb més detall la història del llocon viuen. Guiats per aquest esperit d’ample participació, al llarg dels darrers mesos hem treballat conjuntament amb un grup de dones del barri Eduard Aunós, per animar-les a recuperar la memòria i recordar com era i com es desenvolupava la seva vida dins l’antic grup de casetes, ja desaparegudes. Es tractava de fer aquesta reconstrucció des de la visió de les dones: memòria de dona. Aquesta nova experiència ha resultat de gran interés i per aquest motiu, tot i que és prematur, vàrem considerar adient, com a primer assaig, fer una primera activitat, un recorregut per una part del barri únicament resten els límits dels antics carrers i els solars de les casetes. En aquesta passejada, aquestes dones han pogut anar localitzant el que hi havia alhora que recordar diferents aspectes de la vida en aquest lloc, sempre des de la seva expariència personal. Així, dins del programa de les festes de la Verge del Carme, el dia 20 de juliol a les 11 de matí s’ha dut a terme aquesta passejada pel Barri Eduard Aunós