Entitats de La Marina aproven a l’alcaldessa i desconeixen al nou regidor del districte de Sants Montjuic

Aquest van ser els resultats d’una enquesta de percepció ciutadana realitzada a 16 entitats de La Marina per conèixer les seves impressions del nou govern municipal.

Les expectatives de participació que s’havien generat, el to crític cap a l’anterior gestió municipal i la lupa permanent dels mitjans de comunicació han contribuït a un inici de la nova gestió municipal que sembla no deixar indiferent a ningú.

De las mesures assumides a nivell de ciutat: la signatura de la pròrroga del Word Mobile Congress, la renuncia de  Barcelona d’allotjar els Jocs Olímpics d’Ivern 2026, la paralització de llicencies a hotels i allotjaments turístics, la creixent tensió entre top manta i guàrdia urbana i la sanció imposada als bancs que mantinguin pisos buits entre d’altres, han generat simpaties i iguals antipaties a l’actual administració municipal.

Del panorama al districte, en canvi, poc ha transcendit respecte a les decisions que es venen prenent en aquest nivell de govern. Sembla que passa el mateix a La Marina, on la majoria de les entitats i institucions desconeixen les activitats del districte i del nou regidor, als barris de la zona.

Davant d’aquest panorama,  La Marina va realitzar una enquesta de percepció ciutadana a fi de mesurar les sensacions impressions que els diferents col·lectius de veïns tenen respecte les mesures i decisions assumides a tres mesos de la nova gestió municipal.

En aquest marc, La Marina va entrevistar a 16 entitats de diferents barris de la zona i de diferents perfils; culturals, educatius, esportius, a més de la Unión de Entitats i a cinc de les set associacions de veïns de La Marina. De les dues restants; Eduardo Aunós no va poder ser contactada i la de San Cristòfol que preferí no realitzar l’enquesta.

La primera pregunta realitzada, va consultar l’opinió de les entitats referent a la gestió de l’alcaldessa Ada Colau; donant opcions per valorar-la en els rangs de molt bona, bona, regular, dolenta o molt dolenta. Els dirigents veïnals i altres entitats estan dividits sobre aquest tema; cinc entitats consideren fins ara la gestió de l’alcaldessa com a bona, set entitats la qualifiquen com regular, tres entitats la valoren com a dolenta i només una creu que la gestió fins ara ha estat molt dolenta.

La segona pregunta de l’enquesta va consultar respecte de les àrees més fortes i aquelles amb majors febleses a l’Ajuntament. En aquesta pregunta es va sol·licitar als enquestats que enumeressin segons ordre de fortalesa, de l’ú al cinc, obrint la possibilitat d’una sisena àrea si alguna entitat considerava que hi havia “una altra” opció per ser-hi inclosa. Les àrees a enumerar van ser: gestió econòmica, seguretat, gestió de les ajudes socials, transport, gestió del turisme i “unes altres”, en la qual es va sol·licitar, que de numerar-la, s’apuntés també quina seria aquesta “altra” opció.

El resultat a aquesta segona pregunta va ser que en general, va haver-hi més coincidències que discrepàncies. Entre les de major coincidència hi son les àrees considerades en els dos extrems; les més fortes i les més febles. Així l’opció de gestió de “ajudes socials” apareix repetidament com a número 1, que s’interpreta com l’àrea de major fortalesa i per l’altre extrem, en el número cinc i sis apareix reiteradament la “seguretat” que vindria a ser, segons la percepció dels enquestats, l’àrea més feble; és a dir la pitjor gestionada.

En les altres àrees la valoració és molt variada, però en termes generals la segona àrea millor percebuda és la “gestió del transport”: 14 entitats li assignen dues i tres, que s’entén com a bona o regular, una la considera dolenta, assignant-li un quatre i una altra la qualifica com molt dolenta, qualificant-la amb un cinc. En aquest ordre de fortaleses, la tercera àrea vindria a ser la “gestió econòmica”, això sí, sense massa consens doncs solament quatre entitats la qualifiquen amb u i dos, que és molt bona i bona, sis entitats li assignen un tres, que és regular i altres sis entitats la situen entre el quatre i el cinc que ve a correspondre amb una valoració dolenta i molt dolenta.

La gestió del turisme queda com la que més es repeteix en el número quatre; és a dir dolenta segons el rang usat; no obstant això dues entitats la van qualificar amb un tres, que és regular; tres entitats li van assignar un dos, que és bo; i una entitat li va assignar el primer lloc en les fortaleses.

En la possibilitat d’obrir una sisena opció: “unes altres”, solament tres entitats ho van fer: Dos van suggerir el “relacions institucional” i li van assignar el número sis, és a dir el camp pitjor gestionat i una entitat va afegir educació en el que competeix a l’ajuntament, assignant-li un quatre, que en aquest cas equival a regular.

Fins a aquí, les respostes referides a la gestió del govern municipal en general, que si bé són molt puntuals brinden pistes i elements d’anàlisi referent a les percepcions que els dirigents veïnals i altres entitats del barri tenen del nou govern municipal.
No obstant això, el panorama canvia quan centrem l’atenció en la gestió del nou regidor. L’enquesta va introduir una pregunta referida a la valoració de la seva gestió amb les mateixes opcions que es va utilitzar amb l’alcaldessa, però afegint l’opció “No el conec”.

Les respostes brindades ens permeten afirmar que la majoria de les entitats desconeixen al nou regidor: vuit entitats marquen aquesta opció, mentre que cinc assenyalen que la seva gestió és dolenta, dues la consideren molt dolenta i una sola entitat valora la seva gestió com regular. Exactament iguals es repeteixen aquestes respostes quan, amb un mateix esquema d’opcions, se’ls demana als enquestats que valorin la implicació del nou regidor als barris de la Marina.

Coherent amb aquestes respostes, l’última pregunta de l’enquesta, referida a si funcionen o no els canals de participació i comunicació entre el districte i les entitats de la Marina el “No” és contundent: 15 de les 16 entitats considera que no funcionen.

Valorats els resultats de l’enquesta, una conclusió d’aquests tres mesos de govern de la nova coalició municipal és que les entitats i institucions de la Marina veuen positivament la gestió de l’alcaldessa en general però no succeeix el mateix amb la gestió del nou regidor, a qui encara se’l desconeix.

FES UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.