En la diabetis també la prevenció és essencial

M.LIROZ, G. ROIG i M.J. VALDERAS |Infermeres del CAP Dr. Carles Ribas

La Diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per una producció insuficient d’insulina o un mal aprofitament de la mateixa pel nostre cos, que produeix un increment patològic del sucre o glucosa en la sang. Increment patològic del sucre en sang que amb el pas del temps ens afecta a òrgans molt importats (ulls, ronyons, peus,..) i que és la responsable de que la qualitat de vida de la persona diabètica acabi sent molt deficient. A més a més, no hem d’oblidar que es tracta  d’una malaltia  molt present en la nostra societat (tot i que hi ha molta gent que és diabètica sense saber-ho) amb un gran cost personal i sociosanitari.

És important no oblidar que un és diabètic per sempre i que es tracta d’una malaltia crònica que no es pot curar i que va evolucionant amb el pas del temps sent important introduir modificacions en el seu abordatge. La implicació de la persona amb diabetis en el seu tractament és essencial per aconseguir controls glucèmics el més ajustats possible a la normalitat; és a dir, dintre d’uns límits que no els hi faci mal, el que els es permetrà evitar o retardar els danys que inexorablement ens acabarà  causant. Així, doncs, des d’ el seu debut la persona diabètica haurà de prendre consciència de que ha d’ introduir canvis en el seu estil de vida: en la seva alimentació, en la seva activitat física, en l’eliminació d’aquells hàbits tòxics per al cos, com fumar o beure alcohol en excés, entre d’altres…; i de que ha de conèixer bé la seva malaltia per poder actuar amb coneixement de causa, amb llibertat.

En el seguiment i posterior  evolució de la diabetis és molt important la detecció precoç de la persona diabètica perquè  hi ha prou evidència científica de  l’impacta beneficiós, en quant al retard de les complicacions  i els seus efectes negatius sobre el cos i la qualitat de vida, de tractar-la correctament des de el seu començament.

És per tot això que des de fa més d’un any en varis Centres de Salut de la nostra àrea d’actuació– dintre dels quals tenim el plaer de participar juntament amb el CAP Comte Borrell, CAP Les Corts, CAP Casanovas i el servei d’endocrinologia i educadores en diabetis del nostre Hospital de referència, l’Hospital Clínic –s ’està portant a terme un Programa D’Atenció  i Educació Terapèutica Debut DM2 adreçat al pacient diabètic que debuta amb la finalitat d’identificar precoçment a tots els pacients amb diabetis i tractar la malaltia correctament des del seu inici, amb l’objectiu de  disminuir les complicacions cròniques que la malaltia produeix i millorar la futura qualitat de vida del malat diabètic. Ens agradaria subratllar, per acabar, que aquest programa, com no podia estar d’altra manera, posa l’accent en el malalt i la seva educació en diabetis ( amb educació individualitzada en consulta i Taller d’Educació Grupal en cada centre), conscients com som –i l’evidència científica ens avala— que pel correcte control i posterior esdevenir de la malaltia té la implicació activa del propi malalt. Sense el malat diabètic la nostra intervenció seria estèril, no tindria sentit.

Per saber-ne més sobre el tema us podeu adreçar a la següent pàgina web del Forum Clínic: http://www.forumclinic.org/enfermedades/la-diabetis.

 

Infermeres del CAP Dr. Carles Ribas