Diari La Marina

L’AMCL edita LA MARINA des de l’any 1994. De periodicitat mensual i distribució gratuïta, la publicació és des dels seus orígens un referent informatiu per als barris de la Marina i el districte de Sants-Montjuïc.

Mitjà independent i plural, té en la informació de proximitat l’eix central al voltant del qual giren totes les seccions. Cultura, Esports, Comunicació, Salut… LA MARINA esdevé una finestra oberta a tota l’actualitat del territori donant veu als seus protagonistes i plasmant la intensa activitat duta a terme pel teixit associatiu i cívic dels diferents barris. A més, la publicació manté acords de col·laboració i intercanvi de continguts amb d’altres entitats (és el cas, per exemple, de l’Associació de Comerciants de la Marina, el CAP Carles Ribas o la Biblioteca Francesc Candel). L’Opinió també en té presència destacada, combinant els articles elaborats per col·laboradors de referència i experts en el seu àmbit, amb el punt de vista dels veïns i veïnes que tenen en la publicació el mitjà ideal on expressar-se (seccions de la Mirada crítica, La gent opina i Cartes del lector).

D’altra banda, tot i ser un mitjà d’abast local, LA MARINA no deixa de banda els continguts d’àmbit més global, tractats, això sí, des d’una perspectiva de proximitat que permet al lector fer-ne la interpretació en clau local.

Mensualment s’editen 6.000 exemplars que es reparteixen per bustiada i entre les entitats i associacions del territori. També es pot trobar LA MARINA als comerços, centres culturals i equipaments educatius.

LA MARINA forma part, com a mitjà adscrit, de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (AMIC).