En marxa el projecte que preveu la instal·lació d'ascensors exteriors en edificis del barri de Can Clos

El plenari del districte ha aprovat un pla de millora urbanística mitjançant el qual s’impulsarà la instal·lació d’ascensors exteriors en diverses finques del barri de la Marina del Port. En concret, actuarà en onze escales situades en cinc blocs de pisos dels carrers del Marbre, de les Diligències i de Can Clos.

El pla, que ara ha de continuar la seva tramitació a l’Ajuntament de Barcelona, estableix  dues opcions per a la col·locació dels ascensors, totes dues a la part exterior dels edificis, entre les quals seran els veïns els que finalment hauran d’escollir-ne una. Això si, els propietaris dels edificis podran escollir entre dues opcions que segons aquest pla de millora urbana “seguiran la coherència del conjunt d’habitatges de Can Clos gràcies a les directrius estètiques i arquitectòniques que s’han fixat”.

Entre les condicions que s’han fixat, destaca el fet que les diferents escales i per tant les diferents comunitats que estan situades en un mateix bloc, s’hauran de posar d’acord per escollir el mateix model d’ascensor i elaborar un projecte arquitectònic de conjunt per a totes les escales, independentment del moment en què es realitzin les obres. L’Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida haurà d’aprovar el projecte mitjançant un informe.

El Districte de Sants-Montjuïc té previst de cara a l’any 2014 i en el marc de la Llei de Barris de La Vinya, Can Clos i Plus Ultra, convocar un paquet d’ajudes específiques per a la col·locació d’ascensors als habitatges. Les comunitats de propietaris de les finques incloses en aquest pla de millora urbana s’hi podran acollir.